vissza a főoldalra

amelyet Mária Montessori (1870-1952) olasz orvos- és pedagógusnő dolgozott ki, amely a mára a világ egyik legelismertebb és legeredményesebb módszere.

MONTESSORI azért, mert gyermekközpontú, mert önállóságra tanít, mert életre szóló tapasztalati tudást ad, mert minden kisgyermeket saját magához viszonyít, és egyéni ütemben fejleszt.

A Montessori pedagógia sajátossága, hogy olyan speciális eszközökkel való nevelést, oktatást tartalmaz, amely a hagyományos és más alternatív módszerekben nem található.

Tanulmányaink és gyakorlati tapasztalataink szerint a megfelelően előkészített Montessori környezet arra ad lehetőséget, hogy segítségével a gyermekek fejleszthetik magabiztosságukat, önbizalmukat és pozitív önértékelésüket, ami a későbbi sikeres élet kulcsa.

Érdekességképpen a világ összes óvodájában - módszertől függetlenül - általa vált elterjedté számos mára már egyértelműnek tűnő alapvetés, irányelv, többek között az alábbiak:

"A gyermekhez méretezett teret egyszerű, könnyű, a kis lakók testméretéhez alkalmazkodó bútorokkal, egyéb használati tárgyakkal kell berendezni: elérhető testmagasságban elhelyezett fogasokkal, mosdókkal, jól mozgatható asztalokkal, székekkel, szőnyegekkel az eszközök tárolására szolgáló alacsony, nyitott polcokkal."

 

Az eszközök kifejlesztésénél Montessori abból indult ki, hogy a gyermekek szeretnének mindent megismerni, mégpedig érzékszerveiken keresztül, tapogatással, szaglással stb.

A saját tapasztalás útján szerzett ismeretből sokkal többet raktározunk el tartós emlékezetünkben, mint az olvasott, hallott, illetve látott információkból, vagyis biztos tudást csak saját tapasztalat útján, cselekvéssel lehet szerezni.

Minden érzékelésnek megvannak a különböző nehézségű eszközei, melyek probléma elé állítják a gyermeket . A megoldás során nem csak az érzékelés, hanem a gondolkodás is fejlődik, az önálló tevékenység során megtanulnak tervezni, előkészíteni, áttekinteni.

Montessori a gyermekeket körülvevő világot, az ismeretszerzés lehetőségeit 5 fő területre osztotta fel

Az eszközök együtt egy rendszert alkotnak:

  • Mindennapi életre felkészítő eszközök

A gyermek mindennapos tevékenységeit, ténykedéseit elősegítő fejlesztőeszközök. Ilyen területek például az öltözködés, étkezés stb.

  • Az érzékszervek fejlesztését elősegítő eszközök

A gyermekek különböző érzékszerveiken keresztül tapasztalják a világot, mint például a szaglás, hallás, tapintás, ízlelés.

  • A matematikai nevelés eszközei

A matematikai fogalmakat a kiterjedés fogalmával, becsléssel történő megállapítással, összehasonlítással, különbözők egyenlővé tételével alapozta meg, szemben a számolással történő tanítással.

  • Az anyanyelvi nevelést elősegítő eszközök

Montessori az írott nyelvet kezdettől fogva a kommunikáció eszközének tekinti. A gyermeket mindenhol körülveszi az írott világ, a betű számára egy látvány, egy kép, melyet érdeklődéssel figyel és megpróbál közelebb kerülni hozzá.

  • A kozmikus nevelés eszközei

Fontos, hogy a gyermekeknek közvetlen kapcsolatuk legyen a természettel. Célunk, hogy ne csak ismerjék, hanem szeressék is, legyen alkalmuk a természet legfontosabb jelenségeit megfigyelni és tevékenységükkel a természet ápolásához, védelméhez hozzájárulni.